วันพฤหัส, 9 กรกฎาคม 2563

วัดภูมโนรมย์ แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร

วัดภูมโนรมย์ แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร

วัดภูมโนรมย์ แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร ซึ่งมีองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช เป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ลำตัวยาว 122 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร มีสีเขียวอมฟ้า สะท้อนแสงสวยงาม พร้อมกับมีลวดลายที่ละเอียดอ่อน วิจิตรบรรจง แต่ก็แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม